Odstranění obsahu z internetu

Na této stránce Horká linka přijímá hlášení týkající se nezákonného a nevhodného obsahu na internetu, který si přejete odstranit. Pomáháme všem, kteří se díky internetu dostali do nesnází. Obsah Vašeho hlášení zhodnotíme, následně odstraníme nebo navrhneme způsob, jak se účinně bránit. Na odstranění obsahu z internetu spolupracujeme s provozovateli webových stránek a zahraničními internetovými linkami.

 

 

Hlášení dětské pornografie

Dětská pornografie, erotické fotografie a videa zobrazující děti ve věku do 15 let.
 

ohlaste dětskou pornografii

Ohlaste dětskou pornografii
na internetu

 

 

Hlášení negativního obsahu, kyberšikany a ostatních problémů na internetu

Nejprve vyberte, koho se obsah týká.  Svěřte se nám s Vaším problémem, který na internetu máte. Váš případ posoudíme a navrhneme způsob, jak Vám pomoci.
 

děti a mladiství

Děti a mladiství

fotografie, video, zvukový soubor nebo dokumenty vystavené bez mého svolení, falešný profil na sociální síti, krádež identity, kyberšikana, sexting, vyhrožování

fyzické osoby

Fyzické osoby

fotografie, video, zvukový soubor nebo dokumenty vystavené bez mého svolení, falešný profil na sociální síti, krádež identity, kyberšikana, sexting, vyhrožování, pomluvy

Právnické osoby

Podnikatelé a firmy

nekalý konkurenční boj, fotografie, video, zvukový soubor nebo dokumenty vystavené bez svolení, falešný profil na sociální síti, krádež identity, kyberšikana, vyhrožování, pomluvy