Formulář hlášení | dětské pornografie na internetu

Zde ohlaste dětskou pornografii, erotické fotografie a video zobrazující děti ve věku do 15 let.

Našim prvořadým cílem je odstranění dětské pornografie z internetu v co nejkratší době od chvíle, kdy se o takovém obsahu dozvíme. U dospívajících dětí se věk odhaduje velmi těžko. Pokud máte pochybnosti ohledně věku zobrazené osoby, neváhejte nám hlášení odeslat. Odstranění obsahu s dětskou pornografií je bezplatnou službou Horké linky.

Nepovinné údaje

Toto hlášení můžete podat i anonymně!
Zde můžete nahrát přílohu, která zobrazuje hlášený obsah nebo událost
Může jít o ofocenou obrazovku (tzv. Print Screen), o fotografii, textový dokument apod.
Soubory musí být menší než 50 MB. Povolené typy souborů: txt pdf doc xls ppt jpg jpeg png zip rar.