Odstranění obsahu z internetu

Na této stránce Horká linka přijímá hlášení týkající se nezákonného a nevhodného obsahu na internetu, který si přejete odstranit. Pomáháme firmám i jednotlivcům odstranit pomluvy, nevhodné fotografie a videa, která ničí jejich pověst a podnikání. Obsah Vašeho požadavku zhodnotíme a navrhneme způsob, jak se účinně bránit. Na odstranění obsahu z internetu spolupracujeme s provozovateli webových stránek a zahraničními internetovými linkami.

 

 

Hlášení dětské pornografie a kyberšikany dětí

 

ohlaste dětskou pornografii

Ohlaste dětskou pornografii
na internetu

Dětská pornografie, erotické fotografie a videa zobrazující děti ve věku do 15 let.

 

děti a mladiství

Děti a mladiství

Kyberšikana, Sexting, Vyhrožování

 

 

Požadavky na smazání nevhodného a nezákonného obsahu

fyzické osoby

Fyzické osoby

Erotické fotografie, erotická videa šířená bez Vašeho souhlasu.
Soustavné vyhrožování, pomluvy ničící Vaši pověst a kariéru.

 

Právnické osoby

Podnikatelé a firmy

Nekalý konkurenční boj, fotografie, video, zvukový soubor nebo dokumenty vystavené bez Vašeho svolení, falešný profil na sociální síti, krádež identity, kyberšikana, vyhrožování, pomluvy.